Thanh tra GTVT Quảng Ninh: Xử phạt hơn 13,3 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) lập biên bản vi phạm hành chính 6.793 trường hợp; xử phạt hơn 13,3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 520 trường hợp.

Đến nay, 6.578 trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 12,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe tại một số đơn vị trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện 5 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động và điều kiện kinh doanh vận tải bằng container trên địa bàn Móng Cái; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ GTVT đối với 11 đơn vị kinh doanh vận tải ô tô và kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định mẫu phù hiệu taxi trên địa bàn tỉnh...

Trọng Tài