Thanh tra đột xuất Công ty DAP - Vinachem

Ảnh minh họa.

Thanh tra đột xuất Công ty DAP - Vinachem - Ảnh 1

Bộ Tài nguyên- Môi trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ, Hải Phòng thải chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho độc với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực, đầu tháng 8-2016, Bộ Tài nguyên- Môi trường đã chỉ đạo và giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường TP. Hải Phòng kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp xử lý.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thành lập đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachem Đình Vũ.

Thời gian thanh tra từ ngày có quyết định thành lập công ty hoặc từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thấm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến thời điểm thanh tra.

Thời hạn thanh tra trong 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, theo chế độ thanh tra đột xuất.

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón DAP tại khu công nghiệp Đình Vũ do Tổng công ty Hóa chất làm chủ đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt năm 2005, với diện tích 72 ha, công suất 330.000 tấn/năm. Tháng 4-2009, nhà máy chính thức đi vào hoạt động sản xuất.

Đỗ Hòa