Thanh tra công vụ: Cần “thuốc tăng lực”

(HNM) - Hà Nội đã rất chủ động để ‘’tăng lực’’ cho thanh tra công vụ với việc liên tục triển khai các đợt thanh tra cả theo kế hoạch và đột xuất. Chỉ trong thời gian ngắn, thanh tra công vụ đã cho thấy hiệu quả đặc biệt trong việc phát hiện lỗi vi phạm, yếu kém của cán bộ, công chức và của cơ quan hành chính khi giải quyết các công việc liên quan đến người dân.