Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT, Ninh Bình tập trung 7 nội dung

Thanh tra Sở GD Ninh Bình báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông về Thanh tra Bộ trước ngày 20/8/2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ra văn bản về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Thời gian thanh tra, kiểm tra được kế hoạch này nêu rõ: Đối với việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi đối với các cơ sở giáo dục có học sinh đăng ký dự thi sẽ diễn ra từ ngày 13/6/2023 đến hết ngày 20/6/2023. Tập huấn nghiệp vụ thanh tra Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Đối với việc thanh tra công tác coi thi sẽ diễn ra từ ngày 25/6/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Thanh tra công tác chấm thi, từ ngày 30/6/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 19/7/2023 đến ngày 20/7/2023.

Đối với việc thanh tra công tác phúc khảo bài thi (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có lịch cụ thể và thông báo sau.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra sẽ là các trường Trung học phổ thông, Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện/thành phố, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh này có học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

 Ảnh minh họa: Báo Ninh Bình.

Ảnh minh họa: Báo Ninh Bình.

Ngoài ra Sở này cũng sẽ thanh tra, kiểm tra các Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 và các đơn vị đặt địa điểm thi của Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại Hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này với các nội dung như:

Thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi gồm: Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi; Thanh tra, kiểm tra công tác coi thi; Thanh tra công tác chấm bài thi tự luận; Thanh tra công tác chấm bài thi trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, thanh tra việc xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi (nếu có): Đối chiếu biên bản xử lý kỷ luật, ký xác nhận danh sách thí sinh bị trừ điểm do vi phạm kỷ luật (kể cả trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi); việc cập nhật hình thức xử lý vi phạm vào Hệ thống quản lý thi trước khi xuất dữ liệu để hỗ trợ công tác chấm thi (tự luận, trắc nghiệm); việc xử lý đối với các bài thi của thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Việc cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi như: Ghi đĩa tổng hợp điểm (2 đĩa giống nhau, gửi về Cục Quản lý chất lượng và lưu tại Hội đồng thi); đối sánh kết quả thi với dữ liệu trên Hệ thống quản lý thi theo Điều 31 Quy chế thi; Thanh tra công tác phúc khảo bài thi (nếu có).

Đối với việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tập trung những nội dung sau:

1. Những trường hợp miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp (Điều 35, Quy chế thi);

2. Những trường hợp miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Điều 36, Quy chế thi);

3. Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông (Điều 37, Quy chế thi);

4. Những trường hợp được bảo lưu điểm thi (Điều 38, Quy chế thi);

5. Những trường hợp được cộng điểm ưu tiên (Điều 39, Quy chế thi);

6. Những trường hợp được cộng điểm khuyến khích (Điều 40, Quy chế thi);

7. Quy trình tổng hợp và việc duyệt công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông; việc gửi dữ liệu báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về quy trình thanh tra, kiểm tra thi được kế hoạch này lưu ý: Trưởng đoàn xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra trình người ra quyết định thanh tra, kiểm tra phê duyệt; phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra; công bố/thông báo quyết định thanh tra, kiểm tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quyết định; lập biên bản kiểm tra, xác minh.

Thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra lập Biên bản ghi nhớ và kiến nghị (nếu có); biên bản phải mô tả cụ thể hành vi vi phạm của các cá nhân được phát hiện trong phạm vi thời gian thanh tra, kiểm tra và kiến nghị với cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Các tổ lập Biên bản thanh tra, kiểm tra của tổ hoặc cá nhân đối với đối tượng theo nội dung được phân công của Trưởng đoàn.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra: thành viên báo cáo cho Tổ trưởng, Tổ trưởng báo cáo Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra báo cáo người ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra dự thảo thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra trình người ra quyết định thanh tra, kiểm tra và dự thảo Kết luận thanh tra, ký nháy và trình người ra quyết định thanh tra duyệt ký, ban hành kết luận thanh tra.

Nộp, lưu trữ hồ sơ Đoàn thanh tra, kiểm tra, gồm: Quyết định thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra; Báo cáo giải trình của đối tượng thanh tra, kiểm tra (nếu có); Biên bản kiểm tra, xác minh; Biên bản ghi nhớ và kiến nghị (nếu có); minh chứng liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, sai phạm; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; Kết luận thanh tra/Thông báo kết quả kiểm tra; Nhật ký đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tổng hợp hồ sơ của đoàn thanh tra, kiểm tra lập danh mục hồ sơ và nộp lưu trữ theo quy định.

Theo đó, kế hoạch này lưu ý chế độ báo cáo: Trong quá trình tiến hành thanh tra Kỳ thi phát hiện có vi phạm và tình huống đặc biệt phải báo cáo kịp thời với Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra và Thanh tra Sở bằng phương tiện nhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy chế thi.

Tại các điểm thi, sau mỗi buổi thi Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo nhanh tình hình buổi thi (số thí sinh vắng mặt, bỏ thi, lý do,…); số thí sinh vi phạm Quy chế thi, lỗi vi phạm (nếu có); việc thực hiện quy định về thi của cán bộ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại Điểm
thi; khi kết thúc buổi thi cuối cùng, tổ thanh tra cần thống nhất nội dung ghi trong Biên bản thanh tra thi và nộp Biên bản về Thanh tra Sở theo thời gian quy định.

Khi phát hiện vi phạm, thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra lập Biên bản ghi nhớ và kiến nghị, đồng thời báo cáo ngay Tổ trưởng tổ thanh tra để xử lý hoặc kiến nghị xử lý; Tổ trưởng tổ thanh tra báo cáo ngay Trưởng đoàn thanh tra hoặc báo cáo ngay về Thanh tra Sở.

Trường hợp đặc biệt Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo ngay lãnh đạo Sở và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

Cuối mỗi buổi coi thi, ngày chấm thi, phúc khảo, Thanh tra sở tổng hợp những vi phạm được phát hiện (nếu có) báo cáo ngay về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2023.

Phúc Khang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/thanh-tra-cong-tac-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thpt-ninh-binh-tap-trung-7-noi-dung-post235703.gd