Thanh tra công tác đi nước ngoài của cán bộ Đồng Nai

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã giải quyết cho 2.294 đoàn ra nước ngoài với 6.389 lượt cán bộ, công chức, viên chức; xuất cảnh sang 43 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thanh tra công tác đi nước ngoài của cán bộ Đồng Nai - Ảnh 1

Ngày 4.8, đoàn Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thanh tra về công tác quản lý các đoàn đi nước ngoài của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã giải quyết cho 2.294 đoàn ra nước ngoài với 6.389 lượt cán bộ, công chức, viên chức; xuất cảnh sang 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục đích các chuyến đi là làm nhiệm vụ xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư...

Tại buổi làm việc, đoàn Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh phải đánh giá hiệu quả, mục tiêu đạt được từ các chuyến đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi làm việc với UBND tỉnh, đoàn Thanh tra Chính phủ tiếp tục làm việc với các sở, ngành... liên quan đến nội dung này.

Lê Lâm