Thanh tra Chính phủ năm 2008: Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 11-1 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008. Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tới dự và phát biểu.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.1309066939