Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt thiếu sót ở dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Thanh tra Chính phủ xác định, UBND tỉnh Nam Định giao hơn 825.000 m2 đất cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2015 – 2020); công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định (giai đoạn 2010 – 2020).

Kết luận thanh tra cho thấy, công tác quản lý, sử dụng đất đai có một số hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra 3 dự án sử dụng đất tại Nam Định, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương và dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu.

Kết quả, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương: Việc xác định tiền thuê đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng, có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp.

"Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất", Kết luận nêu rõ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Thanh tra Chính phủ xác định, UBND tỉnh Nam Định giao hơn 825.000 m2 đất cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn hơn 418.000 m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 29.1.2015 của UBND huyện Hải Hậu, triển khai san lấp mặt bằng và đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 – 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng, chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát lại và chịu trách nhiệm trong việc xác định tiền thuê đất theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương theo đúng quy định, bảo đảm tính đúng, tính đủ và đúng thời điểm văn bản có hiệu lực, tránh gây thất thoát ngân sách.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với Chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Yên Dương về việc xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được bàn giao đất theo quy định; tiến hành đánh giá lại việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long, căn cứ năng lực và khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Thiên An

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/thanh-tra-chinh-phu-chi-ro-hang-loat-thieu-sot-o-du-an-nha-may-dong-tau-thinh-long-i316445/