Vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Khởi tố 3 đối tượng

Vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Khởi tố 3 đối tượng

Khởi tố, bắt tạm giam trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 cán bộ

Khởi tố, bắt tạm giam trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 cán bộ

Khởi tố bị can trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố bị can trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng

Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 thuộc cấp tội nhận hối lộ

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 thuộc cấp tội nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

3 cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc bị khởi tố

3 cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc bị khởi tố

Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'

Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'

Khởi tố nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Khởi tố nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng điều tra hành vi nhận hối lộ

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng điều tra hành vi nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Khởi tố 3 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Thay toàn bộ đoàn thanh tra xây dựng tại Vĩnh Tường

Thay toàn bộ đoàn thanh tra xây dựng tại Vĩnh Tường

Ba thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Ba thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Khởi tố hàng loạt cán bộ thanh tra bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Khởi tố hàng loạt cán bộ thanh tra bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng tội nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng tội nhận hối lộ

3 thành viên đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội 'Nhận hối lộ'

3 thành viên đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội 'Nhận hối lộ'

Khởi tố bà Kim Anh và 2 thanh tra Bộ Xây dựng

Khởi tố bà Kim Anh và 2 thanh tra Bộ Xây dựng

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vì nhận hối lộ

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vì nhận hối lộ

Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

'Hung thần' của các nhà thầu

'Hung thần' của các nhà thầu

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Vĩnh Phúc: Hiệu quả đối thoại với công dân giải quyết nhiều vướng mắc kéo dài ở Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc: Hiệu quả đối thoại với công dân giải quyết nhiều vướng mắc kéo dài ở Vĩnh Tường

Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại Vĩnh Phúc: Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ

Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại Vĩnh Phúc: Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ

Thời bình, doanh nhân vẫn cần nhất là 'được bảo vệ'

Thời bình, doanh nhân vẫn cần nhất là 'được bảo vệ'

Tỉnh Vĩnh Phúc nói gì về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản?

Tỉnh Vĩnh Phúc nói gì về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản?

Cử tri yêu cầu xử thật nghiêm Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'

Cử tri yêu cầu xử thật nghiêm Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'

Chị em trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng: Không sai, nhưng...

Chị em trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng: Không sai, nhưng...

Thanh tra xong, 'ém' kết luận

Thanh tra xong, 'ém' kết luận

Bộ Xây dựng: Thọc sâu đến dự án cấp xã nhưng lại vô can với dự án tại lớn

Bộ Xây dựng: Thọc sâu đến dự án cấp xã nhưng lại vô can với dự án tại lớn

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ 'vòi tiền' của thanh tra Bộ Xây dựng

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ 'vòi tiền' của thanh tra Bộ Xây dựng

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền 'chung chi': Hai chị em ruột tham gia một đoàn là có vấn đề

Vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền 'chung chi': Hai chị em ruột tham gia một đoàn là có vấn đề

'Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ': Kế toán xã nói gì?

'Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ': Kế toán xã nói gì?

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Chánh thanh tra có trách nhiệm gì?

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Chánh thanh tra có trách nhiệm gì?

Thanh tra xây dựng nghi 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực

Thanh tra xây dựng nghi 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: 'Đoàn thanh tra chỗ bà Kim Anh rất đặc biệt'

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: 'Đoàn thanh tra chỗ bà Kim Anh rất đặc biệt'

Kế toán xã đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng vì được trưởng đoàn 'gợi ý'

Kế toán xã đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng vì được trưởng đoàn 'gợi ý'

Đằng sau việc thanh tra xây dựng vòi tiền

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Áp dụng ghi âm, ghi hình tại các địa điểm cán bộ tiếp xúc với dân

Áp dụng ghi âm, ghi hình tại các địa điểm cán bộ tiếp xúc với dân

Kiểm tra việc bổ nhiệm trưởng đoàn thanh tra 'vòi tiền'

Kiểm tra việc bổ nhiệm trưởng đoàn thanh tra 'vòi tiền'

Vụ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Hé lộ thêm nhiều thông tin mới

Vụ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Hé lộ thêm nhiều thông tin mới

Vụ nhận tiền hối lộ tại Vĩnh Phúc: Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra

Vụ nhận tiền hối lộ tại Vĩnh Phúc: Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Rà soát việc bổ nhiệm bà Kim Anh

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Rà soát việc bổ nhiệm bà Kim Anh

Toàn bộ diễn biến vụ đoàn thành tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Toàn bộ diễn biến vụ đoàn thành tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Thanh tra xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc: Rà soát việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh

Thanh tra xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc: Rà soát việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh

Tiết lộ lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

Tiết lộ lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

Kế toán xã đưa tiền hối lộ cho Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Kế toán xã đưa tiền hối lộ cho Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Người đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Người đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

'Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quà để định hướng'

'Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quà để định hướng'

Thông tin mới vụ trưởng đoàn thanh tra 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Thông tin mới vụ trưởng đoàn thanh tra 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Thanh tra 'vòi tiền': Chưa có thông báo chính thức số tiền nhận hối lộ

Thanh tra 'vòi tiền': Chưa có thông báo chính thức số tiền nhận hối lộ

Người đưa tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc nói gì?

Người đưa tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc nói gì?

'Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh nói cần phải có quà cho đoàn'

'Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh nói cần phải có quà cho đoàn'

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Thanh tra của Bộ Xây dựng sai, bộ trưởng không thể vô can?

Thanh tra của Bộ Xây dựng sai, bộ trưởng không thể vô can?

Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ

Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ

Em ruột bà Kim Anh cũng bị lập biên bản nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Em ruột bà Kim Anh cũng bị lập biên bản nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Em gái bà Kim Anh cũng có mặt trong đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng

Em gái bà Kim Anh cũng có mặt trong đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng

Không thể buông lỏng kỷ cương phép nước

Không thể buông lỏng kỷ cương phép nước

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Vụ thanh tra bộ Xây dựng bị bắt ở Vĩnh Phúc: Có người nhà của trưởng đoàn

Vụ thanh tra bộ Xây dựng bị bắt ở Vĩnh Phúc: Có người nhà của trưởng đoàn

Thông tin mới nhất vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Thông tin mới nhất vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Phải chăng, vòi ăn nhiều mới... lộ?

Phải chăng, vòi ăn nhiều mới... lộ?

Vì sao chưa khởi tố vụ Thanh tra Xây dựng vòi tiền?

Vì sao chưa khởi tố vụ Thanh tra Xây dựng vòi tiền?

Đoàn Thanh tra xây dựng nhận hối lộ bị phát giác như thế nào?

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Cần truy tố cả người đưa hối lộ!

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Cần truy tố cả người đưa hối lộ!

Thủ tướng: Sẽ áp dụng công nghệ để chống tiêu cực

Thủ tướng: Sẽ áp dụng công nghệ để chống tiêu cực

Từ vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Vì đâu cán bộ tha hóa?

Từ vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Vì đâu cán bộ tha hóa?

Thanh tra 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc: Chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ

Thanh tra 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc: Chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ

Xử lý nghiêm sai phạm của thanh tra chính là chống tham nhũng từ gốc

Xử lý nghiêm sai phạm của thanh tra chính là chống tham nhũng từ gốc

Người nhà nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt cũng tham gia đoàn

Người nhà nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt cũng tham gia đoàn

Người chống tham nhũng lại đi vòi tiền: Chuyện quá bi hài!

Người chống tham nhũng lại đi vòi tiền: Chuyện quá bi hài!

Công an Vĩnh Phúc thông tin bất ngờ vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền

Công an Vĩnh Phúc thông tin bất ngờ vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền

Xử lý ra sao nhóm cán bộ đoàn thanh tra bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc?

Xử lý ra sao nhóm cán bộ đoàn thanh tra bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc?

Vụ việc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc: Chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ

Vụ việc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc: Chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ

'Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì…'

'Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì…'

Vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền: Thu hàng trăm triệu đồng tiền mặt

Vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền: Thu hàng trăm triệu đồng tiền mặt

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng nói về vụ cán bộ nhận hối lộ

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng nói về vụ cán bộ nhận hối lộ

Bắt quả tang Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 160 triệu đồng tại Vĩnh Phúc

Bắt quả tang Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 160 triệu đồng tại Vĩnh Phúc