Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Đồng Tháp

  ĐTO - Ngày 11/7, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định về việc tiến hành thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Đồng Tháp. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang tham dự.

  Các đại biểu dự buổi công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Đồng Tháp

  Các đại biểu dự buổi công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Đồng Tháp

  Trong thời hạn 45 ngày, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức.

  Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ cũng công bố chương trình làm việc; đồng thời đề nghị, các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đặc biệt, các huyện, thành phố, sở, ban, ngành được thanh tra phải có lãnh đạo và công chức phụ trách chuyên môn tham dự đầy đủ.

  Tại hội nghị công bố quyết định, ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt công tác quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm lại; xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức giai đoạn 2019 - 2022.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đề nghị, các sở, ngành và UBND huyện, thành phố phối hợp, cung cấp đầy đủ báo cáo, tài liệu có liên quan để Đoàn thành tra hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời giao Sở Nội vụ làm đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra nhằm thực hiện hiệu quả công tác thanh tra.

  DƯƠNG ÚT

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/thanh-tra-bo-noi-vu-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-cong-tac-noi-vu-tai-tinh-dong-thap-106746.aspx