Thanh tra Bộ: Bác sĩ viết ngoáy, viết tắt, tẩy xóa

  3 liên quanGốc

  Theo Thanh tra Bộ Y tế, một số hồ sơ bệnh án tại BV Phụ-Sản Trung ương có tình trạng viết ngoáy, viết tắt.

  Thanh tra Bộ Y tế vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phụ-Sản Trung ương.

  Nêu kết quả thanh tra việc thực hiện các quy chế bệnh viện, bên cạnh những ưu điểm, Thanh tra Bộ Y tế cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Bệnh viện Phụ-Sản Trung ương.

  Đáng lưu ý, đối với hồ sơ bệnh án, Thanh tra chỉ ra rằng, chữ viết trong bệnh án còn viết ngoáy, viết tắt. Việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ như: ngày, giờ vào viện và vào khoa, các chỉ số: mạch, nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh;

  Còn dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án, một số bác sỹ chỉ ký mà không ghi rõ họ tên;

  Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần (Fentanyl, Morphin) không đánh số theo dõi, không viết liều lượng bằng chữ theo quy định.

  Một số bệnh án không có tờ trích biên bản hội chẩn đoán trong bệnh án, không có đủ chữ ký các thành phần tham gia hội chẩn.

  Kết luận thanh tra của Bộ Y tế.

  Nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên vào hồ sơ bệnh án, rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là khi có nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh trùng tên trong cùng một khoa, phòng.

  Nhiều kết quả xét nghiệm sinh hóa, huyết học do kỹ thuật viên ký mà không có chữ ký của Trưởng khoa xét nghiệm.

  Về sổ sách chuyên môn, Thanh tra Bộ Y tế cho biết, sổ ghi Biên bản Hội chẩn của một số khoa không thực hiện theo mẫu của Bộ Y tế mà theo mẫu riêng của Bệnh viện, việc ghi chép trong Biên bản còn sơ sài, không ghi ngày, tháng, năm hội chẩn; không có tên các bác sỹ tham gia hội chẩn; chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn.

  Về chất lượng xét nghiệm: Diện tích tại các khoa Xét nghiệm và khoa Huyết học còn chật hẹp.

  Về kiểm soát nhiễm khuẩn: Hợp đồng xử lý rác thải không ghi ngày, tháng, năm ký; Biên bản bàn giao để thanh toán và sổ phân lại rác thải, số liệu thành phần không khớp, Đoàn thanh tra đã giao lại cho Khoa và Bệnh viện làm rõ và chấn chỉnh, khắc phục.

  Về việc thực hiện Quy chế chuyên môn Dược, Trang thiết bị y tế; Quy chế quản lý chất lượng thuốc, Quy chế quản lý thuốc, Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc trong Bệnh viện: Thanh tra Bộ Y tế chỉ ra rằng còn có phiếu lĩnh thuốc lưu tại Khoa Dược được kiểm tra không đủ chữ ký người giao, người nhận;

  Tại Nhà thuốc, sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại nhà thuốc không ghi đầy đủ nội dung, như: không ghi thời gian theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, không theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đầy đầy đủ ở nhiều ngày trong tháng 11/2020 và tháng 12/2020;

  Có 09 hộp Canesten SĐK: VN-17648-14 để ở nơi bán thuốc tại thời điểm thanh tra chưa được niêm yết giá theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Phụ lục I-1a Tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

  Kiểm tra Phiếu bán thuốc được lưu tại Nhà thuốc Bệnh viện và Đơn thuốc được trích xuất tại Nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của bệnh viện, ngày bán thuốc diễn ra trước ngày bác sĩ điều trị ký.

  Kiểm tra Đơn thuốc được trích xuất tại Nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện, Thanh tra nhận thấy còn có đơn thuốc được kiểm tra không ghi đầy đủ thông tin liều dùng, cách dùng như đơn thuốc của người bệnh.

  Tại thời điểm thanh tra ngày 25/12/2020, kiểm tra thông tin trên Phiếu bán thuốc lưu tại Nhà thuốc, Nhà thuốc chưa xuất trình được đơn thuốc của người bệnhtrên hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện.

  Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Phụ -Sản Trung ương chấn chỉnh lại tình trạng trên, ngoài ra phải báo cáo Bộ Y tế về thực hiện kết luận thanh tra trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra kết luận (16/6).

  Minh Thái

   Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-tra-bo-bac-si-viet-ngoay-viet-tat-tay-xoa-3434143/