Thanh tra Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc

Ngày 17/10, Thanh tra TP.HCM đã công bố Quyết định thanh tra số 303/QĐ-TTTP thanh tra Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại TP.HCM.

Thanh tra Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc - Ảnh 1

Theo đó, Thanh tra TP.HCM sẽ thanh tra việc quản lý các hoạt động liên quan đến Khu tưởng niệm các Vua Hùng từ ngày 1/1/2013 đến 30/6/2016; thanh tra việc thực hiện Dự án Đầu tư đường vành đai Bắc (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo thời gian thực hiện Dự án.

Thanh tra TP.HCM cũng sẽ thanh tra việc thực hiện Dự án Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh theo thời gian thực hiện Dự án. Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Quang Minh