Thanh tra an toàn thực phẩm tại Công ty Coca - Cola Việt Nam

Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký Quyết định số 100/QĐ-TTrB thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam.

Theo quyết định, Đoàn thanh tra sẽ có 45 ngày làm việc đối với Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam. Thời kỳ thanh tra (tức là thanh tra ATTP các sản phẩm) từ ngày 1-1-2014 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan. Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn sẽ kiểm tra, xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm... nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Lộc