Thanh tra 28% cơ sở hành nghề y dược tư nhân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế, hầu hết các phòng y tế quận huyện chưa chú trọng đến công tác thanh tra hành nghề y dược tư nhân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=112194