Thanh toán song phương điện tử cho thấy nhiều lợi thế

(VTV Online) - Triển khai thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc với các Ngân hàng thương mại - phương thức thanh toán mới đang cho thấy nhiều lợi thế, giúp đơn giản hóa đáng kể các thủ tục tài chính công.

Sử dụng phương thức thanh toán mới, người nộp ngân sách sẽ không phải tới Kho bạc Nhà nước nộp chứng từ như trước đây, mà thông qua chứng từ điện tử. Giao dịch trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, thủ tục giấy tờ xử lý qua mạng, lượng giấy tờ đã giảm tới một nửa. Công tác nhập dữ liệu của người nộp ngân sách cũng được giản tiện, không còn tình trạng trùng lặp khi cả hệ thống kho bạc và ngân hàng cùng nhập số liệu như trước. Khách hàng cũng có thể thực hiện nộp ngân sách qua nhiều hình thức như qua internet, điểm giao dịch Ngân hàng, hay cây ATM.

Một số vướng mắc về quy trình nghiệp vụ trong thời gian đầu triển khai đã được phía Kho bạc và Ngân hàng nhận biết và sẽ khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

Phương Huyền