Thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và tiện ích

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng trong thời gian qua đã có những bước phát triển nhanh chóng về hạ tầng công nghệ, ngày càng gia tăng về lượng người dùng. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thực hiện: Hà Lê - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202406/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-nhanh-chong-va-tien-ich-9d3095d/