Thành phố Yên Bái: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào giảm nghèo bền vững

Xuất phát từ mô hình nuôi ong lấy mật tại phường Hợp Minh, sản lượng mật, trung bình đạt 2,2 lít/đàn, với giá bán hiện tại là 200.000 đồng/lít. Thu nhập bước đầu đạt 440.000 đồng/đàn.

Hiệu quả ban đầu từ 100 đàn ong mang lại cho người nông dân thu nhập trên 40 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng ngành nghệ bền vững cho lao động địa phương đang được UBND TP Yên Bái thực hiện trong thời gian qua.

Thành phố Yên Bái: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào giảm nghèo bền vững - Ảnh 1

Nhiều hộ dân tham gia các mô hình kinh tế có sự hỗ trợ của Nhà nước cho thu nhập cao

Hiện Hội Nông dân TP Yên Bái có gần 6.000 hội viên, sinh hoạt tại 115 chi hội thuộc 17 cơ sở hội xã, phường. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững thực sự lan tỏa sâu rộng. Tính trong giai đoạn 2012 - 2017, TP đã có gần 18.000 lượt hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 12. 862 lượt hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 345 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh và có 15 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp T.Ư, trên 10.000 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TP và cơ sở. Đời sống đa số hộ dân được tăng lên rõ rệt, giải quyết được nhu cầu việc làm cũng như nâng cao đời sống xã hội.

Theo số liệu thống kê của UBND TP, sản xuất NLN và thủy sản 6 tháng đạt 208.596 triệu đồng, diện tích cây lâu năm đạt 761,6ha. Trong đó, diện tích cây chè đạt 515ha, năng suất đạt 32 tạ/ha, diện tích cây ăn quả 244,7ha. Công tác chăn nuôi tiếp tục phát huy những lợi thế về địa hình và điều kiện thổ nhưỡng để tập trung phát triển về số lượng cũng như nâng cao hiệu quả. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi được lãnh đạo tạo mọi điều kiện để bà con nông dân tiếp cận.

Đảm bảo quy chế làm việc, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và sâu sát cơ sở. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã và đang từng ngày làm cục diện của TP Yên Bái ngày một phát triển.