Thành phố ma đến từ tương lai của Trung Quốc

Ordos (Nội Mông, Trung Quốc) được chính quyền đầu tư cả tỷ USD nhưng không đáp ứng đủ kỳ vọng. Thành phố tương lai một thời trở thành nơi bị lãng quên với dân số ít ỏi.

Anh Tú Theo Javhlan Davaasambuu