Thành phố không phát thải đầu tiên trên thế giới

Một trong những vấn đề lớn được thảo luận tại COP 28 là cắt giảm phát thải khí nhà kính trước năm 2030. Đây cũng là mục tiêu của nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Thế nhưng, làm thế nào để đạt mực tiêu này? Mời quý vị cùng chúng toi xem mô hình thành phố không phát thải đầu tiên trên thế giới ngay sau đây để có câu trả lời.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thanh-pho-khong-phat-thai-dau-tien-tren-the-gioi-103046.htm