Chủ tịch UBND TPHCM: 'Bạn trẻ cứ thỏa sức nêu ý tưởng, tìm đáp số cho thành phố'

Chủ tịch UBND TPHCM: 'Bạn trẻ cứ thỏa sức nêu ý tưởng, tìm đáp số cho thành phố'

Để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính lớn

Để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính lớn

TP.HCM đột phá để thành trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM đột phá để thành trung tâm tài chính quốc tế

Hợp lực xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Hợp lực xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Hợp sức, dồn năng lượng cho đầu tàu tăng tốc

Hợp sức, dồn năng lượng cho đầu tàu tăng tốc

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Hợp lực tạo cơ chế, chính sách vượt trội để TP.HCM thành trung tâm tài chính

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Hợp lực tạo cơ chế, chính sách vượt trội để TP.HCM thành trung tâm tài chính

Sau gần 20 năm, TP.HCM vẫn nuôi khát vọng thành trung tâm tài chính

Khát vọng đưa TPHCM trở thành Trung tâm tài chính khu vực

TP.HCM khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Sớm đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Trung tâm tài chính TP.HCM phải có tác động tầm quốc gia, quốc tế

Phó thủ tướng ủng hộ TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế

Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính của khu vực

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Trung tâm tài chính là chìa khóa để đưa kinh tế TP.HCM bứt phá

Chủ tịch TP.HCM: 'TP tự tin kết nối tất cả các trung tâm tài chính trên thế giới'