Thành phố Hồ Chí Minh thông xe cầu Thủ Thiêm

Cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn - nối khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với khu đô thị mới Thủ Thiêm đã chính thức thông xe ngày 9/1.