Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phương án điều trị 6.000 ca bệnh sốt xuất huyết

Hôm nay 15/07, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa ban hành kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó, cụ thể:

Tình huống 1: số ca nhập viện mỗi ngày dưới 300 ca, dưới 2.000 ca điều trị nội trú và dưới 200 ca nặng tại các bệnh viện.

Tình huống 2: số ca nhập viện từ 300-600 ca mỗi ngày, 2.000- 4.000 ca điều trị nội trú và 200-400 ca nặng tại các bệnh viện.

Tình huống 3: số ca nhập viện mỗi ngày từ 600-900 ca, 4.000-6.000 ca đang điều trị nội trú và 400-600 ca nặng tại các bệnh viện.

Ngoài ra, các bệnh viện cũng chuẩn bị dịch truyền, máu sẵn sàng theo quy định. Việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết theo 3 mức độ cũng đã được ban hành, đảm bảo điều trị hiệu quả và tránh quá tải. Cùng ngày, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về việc phân tuyến điều trị người bệnh sốt xuất huyết.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-san-sang-phuong-an-dieu-tri-6000-ca-benh-sot-xuat-huyet