Thành phố Hồ Chí Minh: Quý 1 tổng doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách đạt 4.202,7 tỷ đồng

Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng doanh thu của quý 1/2008 lên 4202,7 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đạt 3.056,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,7% trong tổng doanh thu vận chuyển và tăng 26,6% so cùng kỳ năm trước. Riêng ngành vận tải đường biển tăng lên khá nhanh với doanh thu đạt gần 1.122 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,7% doanh thu vận chuyển hàng hóa và tăng 50% so cùng kỳ năm trước.