Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

  Báo Xây Dựng
  135 liên quanGốcTP. HCM

  Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi đề nghị tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành 19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND.

  Trong 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trực thuộc cần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, phấn đấu đạt được kết quả tổng thể cao nhất có thể.

  Trong 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trực thuộc cần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, phấn đấu đạt được kết quả tổng thể cao nhất có thể.

  Cụ thể, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành 19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND thành phố; trong đó lưu ý đối với chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố từ 6 - 6,5%, đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt Chỉ tiêu thu ngân sách thành phố năm 2022.

  Chủ động khắc phục nhanh các tồn tại, hạn chế; tập trung cập nhật các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; rà soát, tập trung triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022…

  Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và các nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung thành phố Thủ Đức.

  Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, minh bạch thị trường bất động sản; nhanh chóng ban hành và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030; theo dõi, đôn đốc UBND các quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời các chung cư cấp D trên địa bàn; tập trung quản lý xây dựng và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ; từng dự án sử dụng vốn ngân sách phải xây dựng Kế hoạch, tiến độ chi tiên triển khai thực hiện; phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các Tổ công tác của UBND thành phố trong việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư.

  Khẩn trương ban hành và đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Rà soát tổng thể các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố, đề xuất phương án triển khai thực hiện hiệu quả.

  Để tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch mở cửa ngành Du lịch, cần đẩy mạnh các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài trước mùa cao điểm của khách quốc tế; tổ chức hiệu quả các sự kiện thường niên như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (ITE HCMC 2022); Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2022…

  Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của thành phố; hoàn thành việc kết nối toàn bộ dữ liệu kinh tế - xã hội của quận, huyện lên Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội thành phố; đưa vào hoạt động và vận hành hiệu quả Tổ Tư vấn quản trị thực thi công việc của UBND thành phố; triển khai phần mềm tiếp thu các ý kiến phản ánh của công dân.

  Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động, sự kiện đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đảm bảo nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  Thành Nam

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-phan-dau-hoan-thanh-19-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-336213.html