Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng xây dựng đường sách, không gian sách

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công trình 'Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc' chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Thành phố.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Thành phố.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa triển khai Kế hoạch 3818/KH-UBND ngày 8/8/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công trình, dự án, chương trình thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; phấn đấu thực hiện, tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc cho người dân Thành phố ngày càng sâu rộng.

Đồng thời, hình thành các đường sách, không gian sách nhằm thúc đẩy việc đọc sách của người dân; đặc biệt là thanh thiếu nhi góp phần phát triển văn hóa đọc của Thành phố.

Theo kế hoạch, đến tháng 3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Thành phố góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân. Công trình do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông trang bị năm triệu quyển sách (bao gồm sách giấy và sách điện tử) cho cơ sở trên địa bàn Thành phố (bao gồm thư viện các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố và thư viện 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức).

Kinh phí xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch được thực hiện từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Thiên Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-mo-rong-xay-dung-duong-sach-khong-gian-sach-370256.html