Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 2.000 thanh niên của 11 quận huyện nhập ngũ...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) 15giờ ngày 25-9-2007 Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Hồ Chí Minh đã triển khai công tác giao quân đợt 2 năm 2007 cho các quận huyện của thành phố.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/09/mlnews.2007-09-26.3095001133