Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng giúp người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sau một năm thực hiện chương trình quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống HIV/AIDS, bên cạnh các nguồn quỹ xóa đói, giảm nghèo, Ủy ban phòng, chống AIDS của TP Hồ Chí Minh đã thành lập quỹ hỗ trợ xã hội cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143453&sub=127&top=39