Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mục tiêu tăng trưởng 8,4 – 8,7% trong năm tới

Ngày 30-11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Trình bày Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Năm 2016, kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.037.625 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ tăng 7,72%).

Dự thảo kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017 gồm 19 chỉ tiêu (tăng 7 chỉ tiêu so với các năm trước). Trong đó, thành phố đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng từ 8,4 -8,7%; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể); thu ngân sách đạt 100% dự toán; giảm 1,2% hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Để đạt các chỉ tiêu trong năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các giải pháp trọng tâm như nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, đầu tư công hiệu quả, huy động các nguồn lực cho phát triển; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương...

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8, khóa X diễn ra đến ngày 1-12.

Anh Tuấn