Thành phố Hồ Chí Minh đối phó với “giặc nước”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Tính đến thời điểm hiện tại, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã phải hứng chịu 6 đợt triều cường tấn công - điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt cũng như những hoạt động kinh doanh buôn bán của phần đông bộ phận dân cư.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Tintrongnuoc/30043/default.aspx