Thành phố Hồ Chí Minh: 10 tháng sản lượng thủy sản đạt 40.681 tấn

Sản lượng thủy sản của TPHCM tháng 10 ước thực hiện 4.328,7 tấn, tăng 10,4% so tháng cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng 2.596,7 tấn, tăng 3,0%; khai thác 1.732 tấn, tăng 23,6% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 40.681,7 tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nuôi trồng ước đạt 26.233,3 tấn, giảm 4,6%; khai thác ước đạt 14.448,4 tấn tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Dịch bệnh trên tôm, tính từ đầu năm, có 137 lượt hộ nuôi có tôm bệnh trên diện tích 85,3 ha. Có 36 hộ với 20,2 ha được xử lý dập bệnh bằng thuốc của quỹ phòng ngừa dịch bệnh, số còn lại hộ tự xử lý.

Tình hình thả nuôi tôm, tính đến ngày ngày 10/10 tại huyện Cần Giờ, đã có 538 lượt hộ thả nuôi tôm sú giống với 126 triệu con giống trên diện tích 3.177 ha (trong đó 97,7% diện tích nuôi quảng canh cải tiến). Tôm thẻ chân trắng có 2.489 lượt hộ thả nuôi với 1.029 triệu con giống trên diện tích 2.471,5 ha.

Nguồn: vasep.com.vn