Thành phố Hải Dương: Xây dựng phương án sắp xếp 6 phường

Triển khai kế hoạch của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Hải Dương đã xây dựng phương án sắp xếp 6 phường ở khu vực trung tâm.

Trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo.

Trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo.

Qua rà soát, trong giai đoạn 2023-2025, thành phố Hải Dương (Hải Dương) có 6 phường thiếu 1 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 70% quy định, thuộc diện phải sắp xếp. Thành phố Hải Dương đã lên phương án thành lập 2 phường mới, gồm 1 phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi và 1 phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Lê Thanh Nghị.

Theo tính toán, sau khi thành lập 2 phường mới trên cơ sở sáp nhập 6 phường, sẽ có hơn 60 cán bộ, công chức dôi dư. UBND thành phố Hải Dương đề xuất điều động cán bộ, công chức từ phường, xã thừa sang phường, xã thiếu và tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức phường có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm tại các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu của thành phố.

Trước đó, năm 2019, thành phố Hải Dương đã sắp xếp, sáp nhập xã An Châu và xã Thượng Đạt, thành lập xã An Thượng. Sau sáp nhập, địa phương này đã phát huy được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển và góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách.

Vị Thủy

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-hai-duong-xay-dung-phuong-an-sap-xep-6-phuong-361489.html