Thành phố Hải Dương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  6 liên quanGốc

  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

  Thành phố Hải Dương đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thông mới. Ảnh tư liệu VOV

  Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thành phố Hải Dương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

  Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hải Dương đã gặt hái được những thành quả to lớn.

  Theo đó, 100% số xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố khởi sắc, kinh tế phát triển…

  Đông Phong

  Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-hai-duong-duoc-cong-nhan-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-153588.html