Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh: Nhiều sai phạm tại phường Giếng Đáy

Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy trong việc thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), Luật Tiếp công dân, UBND thành phố Hạ Long đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh: Nhiều sai phạm tại phường Giếng Đáy - Ảnh 1

Trụ sở làm việc của UBND phường Giếng Đáy. Ảnh: Trọng Tài

"Khuất tất" trong quản lý ngân sách

Đoàn thanh tra khẳng định, trong công tác quản lý ngân sách, toàn bộ hệ thống số hiệu chứng từ tài khoản tiền mặt được kế toán hạch toán, ghi chép trên sổ kế toán không đúng với số hiệu ghi trên chứng từ nghiệp vụ; việc ghi chép đánh số chứng từ, hạch toán, xử lý thông tin với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm không đảm bảo các quy định về yêu cầu, nhiệm vụ kế toán theo quy định.

Bên cạnh đó, kế toán ghi sai nội dung nghiệp vụ kinh tế, cụ thể, chứng từ chuyển tiền đổ mực máy in, cài đặt phần mềm ghi thành chuyển tiền sửa máy tính. Mua máy in mới ghi thành sửa chữa máy tính.

Không những thế, UBND phường báo cáo số thu ngân sách không đúng với số thu thực tế, thiếu nhiều khoản. Nguồn thu phí, lệ phí được báo cáo chỉ bằng 65% thực thu, 35% còn lại được chuyển sang nguồn thu hộ, chi hộ; UBND phường thu phạt 35 triệu đồng nộp ngân sách thành phố nhưng không báo cáo vào tổng thu trên địa bàn.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra, năm 2014, UBND phường Giếng Đáy chi âm nguồn kinh phí dự phòng gần 277 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị thu bình quân 60.000 đồng/hộ/năm quỹ An ninh - Quốc phòng là không đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Nhiều sai phạm trong XDCB và giải quyết đơn thư

Trong năm 2014 - 2015, UBND phường Giếng Đáy được UBND thành phố đầu tư 2 công trình và cấp vốn giải ngân 6 công trình từ các năm trước. Tổng giá trị của 8 công trình là hơn 8,8 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra khẳng định, việc quản lý đầu tư XDCB ở địa phương chưa tuân thủ các quy định; việc lập, thẩm định hồ sơ dự toán, quyết toán chưa chặt chẽ, chưa chính xác; việc khảo sát để lập dự toán chưa sát với hiện trạng thực tế dẫn tới phải lập hồ sơ bổ sung điều chỉnh một số hạng mục và giá trị dự toán.

Trong công tác chuẩn bị đầu tư còn thiếu nhiều hồ sơ. Các nội dung biên bản nghiệm thu không thể hiện chi tiết về khối lượng đã được thi công so với thiết kế được phê duyệt; sổ nhật ký thi công xây dựng không được lập, quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, có nhiều hạng mục lập quyết toán chưa đúng, bỏ sót, tính trùng lặp nhiều khối lượng và tính sai số học làm tăng giá trị quyết toán...

Trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, UBND phường đã sử dụng chung sổ tiếp dân thường xuyên và theo định kỳ hàng tuần; không phân tách rõ buổi tiếp dân hàng ngày và buổi tiếp dân định kỳ.

Trên sổ theo dõi đơn thư của UBND phường có một số vụ việc đã giải quyết xong nhưng không cập nhật kết quả đã giải quyết; hồ sơ giải quyết đơn thư lưu trữ chưa khoa học, chưa kê danh mục tài liệu.

Chưa tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi đối với các vị trí phải chuyển đổi hàng năm...

Trước những sai phạm trên, Đoàn thanh tra đã kiến nghị giảm trừ quyết toán và thu hồi đối với các công trình hơn 247 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường Giếng Đáy chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, ngân sách; công tác quản lý XDCB và các quy định trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động trên địa bàn và việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.

Trọng Tài