Thành phố của Mexico xây tượng đài Hồ Chí Minh

    Báo VTC News
    7 đăng lạiGốc

    Hội đồng thành phố Acapulco của Mexico vừa thông qua Nghị quyết đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một danh nhân thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/265798/Default.aspx