Thành phố bồng bềnh trên biển

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Theo dự báo của các nhà khoa học, hiện tượng Trái đất ấm dần lên có khả năng làm nước biển dâng cao thêm 0,9 m vào cuối thế kỷ này. Nếu điều đó xảy ra thì nhiều thành phố lớn như Luân Đôn (Anh), New York (Mỹ), Tokyo (Nhật) có nguy cơ ngập chìm trong biển nước.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/47451/default.aspx