Thành phố Bắc Giang: 31 tài sản là đất chưa cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến

Ngày 16/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với thành phố Bắc Giang liên quan tới công tác chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất trên địa bàn.

Việc thống kê số liệu về tài sản công bỏ không, sử dụng sai mục đích của thành phố Bắc Giang chưa đầy đủ, chính xác.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Bắc Giang hiện có 589 tài sản là nhà đất. Trong đó, tài sản công do UBND và các cơ quan thành phố quản lý 90 tài sản; các xã, phường quản lý 264 tài sản. Trong tổng số 45 cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ không, sử dụng ít hoặc không sử dụng thì 27 cơ sở đã có phương án sắp xếp.

Qua giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã được quan tâm chỉ đạo. Về cơ bản, các tài sản công là nhà đất đã được sử dụng đúng quy định, công năng. Tuy nhiên, việc rà soát thống kê còn chưa thống nhất, nhất là số liệu về tài sản công bỏ không, sử dụng sai mục đích chưa đầy đủ, chính xác.

Bên cạnh đó, còn 31 tài sản là đất chưa cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến; chưa có cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý tiến độ kê khai, báo cáo, lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tổ chức xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Kết luận buổi giám sát, bà Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị thành phố rà soát một cách toàn diện các tài sản công trên địa bàn, qua đó có lộ trình sắp xếp, xử lý các tài sản công.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ độ xử lý, sắp xếp tài sản là nhà đất dôi dư đã được phê duyệt phương án nhưng chưa thực hiện. UBND thành phố chủ động hơn trong các phương án đề xuất xử lý; quản lý chặt chẽ đối với các đơn vị khi đang chờ lập phương án phê duyệt xử lý và điều chỉnh quy hoạch. Đối với những nội dung còn vướng mắc cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để cùng tháo gỡ.

Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-bac-giang-31-tai-san-la-dat-chua-cap-nhat-vao-phan-mem-quan-ly-tai-san-cong-truc-tuyen-373646.html