Thanh niên Việt Nam tại Pháp hướng về quê hương

    Báo VTC News
    Gốc

    Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ mong muốn Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng Pháp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253748/Default.aspx