Thanh niên tình nguyện Bắc Giang giúp dân thu hoạch vải thiều

  Gốc

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã thành lập nhiều đội tình nguyện giúp nhân dân thu hái và vận chuyện vải để thuận tiện cho việc tiêu thụ.

  Các tình nguyện viên Đoàn thanh niên huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

  Các thanh niên tình nguyện huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

  Các thanh niên tình nguyện huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

  Các tình nguyện viên Đoàn thanh niên huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

  Các tình nguyện viên Đoàn thanh niên huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

  Các tình nguyện viên Đoàn thanh niên huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch vải thiều. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

   Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-thanh-nien-tinh-nguyen-bac-giang-giup-dan-thu-hoach-vai-thieu/720850.vnp