Thanh niên Quảng Ngãi sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ngày 25/2 sắp, các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến thời điểm này, 100% thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ đã sẵn sàng nhận lệnh và có mặt tại địa phương. Tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, phát huy truyền thống của quê hương và gia đình để lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện: TRỌNG QUỐC – H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202402/video-thanh-nien-quang-ngai-san-sang-len-duong-nhap-ngu-dc558a7/