Thanh niên nông thôn trăn trở hội nhập

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - 100 đoàn viên, thanh niên nông thôn xuất sắc, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp trẻ thuộc các tỉnh đồng bằng sông Hồng vừa dự Diễn đàn "Thanh niên nông thôn, thời cơ và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế" do T.Ư Đoàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hà Nội. Nhiều  bạn trẻ thành đạt từ quyết tâm lao động, sáng tạo vượt qua khó khăn về vốn, thiếu kiến thức, tay nghề, thông tin, nhân lực, thị trường...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108761&sub=56&top=38