Thanh niên nông thôn giải trí thế nào? - Bài 1: Đá bóng và hát với nhau

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đây là hai trò giải trí thịnh hành của thanh niên nông thôn miền Tây. Nhưng không phải nơi nào cũng có.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200909/20090223101147.aspx