Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời

Trả thù, xe độc, thủ phạm chính, công dân cứng... là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 1

Xe độc.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 2

Anh em chắc sẽ thích tới đây cắt tóc lắm!

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 3

Bữa cơm của gia đình đau mắt đỏ.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 4

Thánh mới chăng.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 5

Thủ phạm chính.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 6

Trả thù.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 7

Tránh ra cho bà đi chợ.

Thanh niên nghịch nhất hệ mặt trời - Ảnh 8

Xin cho tôi một vé tuổi thơ.