Thành Long đứng đầu BXH cát xê

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo con số thống kê, cát-xê cho Thành Long trong mỗi chương trình anh tham gia là khoảng 129.000 USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=127713