Thành lập và đổi tên một số trường đại học

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Theo đó, thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Trường Đại học Sư phạm Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh...

Sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Thái Bình thực hành thí nghiệm. Ảnh: Hà Thái-TTXVN

*Đổi tên Trường Đại học Y Thái Bình thành Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2154/QĐ-TTg phê duyệt việc đổi tên Trường Đại học Y Thái Bình thành Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học y Thái Bình hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học...

*Đổi tên Trường Đại học Hải Phòng thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2153/QĐ-TTg phê duyệt việc đổi tên Trường Đại học Y Hải Phòng thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học...

TTXVN/Tin tức