Thành lập Trung tâm Sâm Ngọc Linh

Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My (gọi tắt là Trung tâm Sâm Ngọc Linh).

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Nam Trà My; có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý khác; tổ chức gieo ươm cây giống sâm Ngọc Linh cung cấp cho nhân dân địa phương phát triển mở rộng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh; đồng thời di thực cây sâm Ngọc Linh ra các xã khác trên địa bàn huyện Nam Trà My…

An Khang