Thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân

    VNEWS
    152 liên quanGốc

    Chiều 20/6, Bộ Công an tổ chức lễ thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-ung-dung-du-lieu-dan-cu-va-can-cuoc-cong-dan-214627.htm