Thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngày 26-12 công bố quyết định thành lập Tổng công ty (TCT) Bưu chính Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình chia tách bưu chính và viễn thông, phù hợp xu thế phát triển chung trên thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112625&sub=133&top=41