Lễ công bố Nghị quyết 1111 về thành lập TP Thủ Đức ngày 31-12 diễn ra ở đâu?

Lễ công bố Nghị quyết 1111 về thành lập TP Thủ Đức ngày 31-12 diễn ra ở đâu?

Vào ngày 31-12, khi Lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành...
Người dân TP Thủ Đức được miễn phí khi đổi các loại giấy tờ

Người dân TP Thủ Đức được miễn phí khi đổi các loại giấy tờ

Cơ cấu nhân sự TP Thủ Đức sau khi hình thành

Cơ cấu nhân sự TP Thủ Đức sau khi hình thành

Cần đội ngũ 'hồng' và 'chuyên'

Cần đội ngũ 'hồng' và 'chuyên'

Bí thư TPHCM: Hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp khi thành lập TP Thủ Đức

Bí thư TPHCM: Hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp khi thành lập TP Thủ Đức

Điều chỉnh giấy tờ miễn phí cho người dân khi Thủ Đức lên thành phố

Điều chỉnh giấy tờ miễn phí cho người dân khi Thủ Đức lên thành phố

Làm thế nào để thành phố Thủ Đức vận hành đúng pháp luật

Làm thế nào để thành phố Thủ Đức vận hành đúng pháp luật

Ngày 31/12 công bố thành lập TP Thủ Đức, bộ máy nhân sự sẽ thế nào?

Ngày 31/12 công bố thành lập TP Thủ Đức, bộ máy nhân sự sẽ thế nào?

TP.HCM dự kiến đặt đơn vị hành chính TP Thủ Đức ở Quận 2

TP.HCM dự kiến đặt đơn vị hành chính TP Thủ Đức ở Quận 2

Không giải quyết vấn đề Thủ Thiêm sẽ ảnh hưởng đến TP Thủ Đức

Không giải quyết vấn đề Thủ Thiêm sẽ ảnh hưởng đến TP Thủ Đức

Từ ngày 1/3/2021, TP Thủ Đức chính thức hoạt động

Từ ngày 1/3/2021, TP Thủ Đức chính thức hoạt động

Liên thông phục vụ người dân khi lập TP Thủ Đức

Liên thông phục vụ người dân khi lập TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 1-3-2021

Thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 1-3-2021

TP Thủ Đức sẽ hoạt động từ ngày 1-3-2021

TP Thủ Đức sẽ hoạt động từ ngày 1-3-2021

Thủ Đức: Hồi hộp trước ngày 'lên' thành phố

Thủ Đức: Hồi hộp trước ngày 'lên' thành phố

Kiến nghị ban hành nghị định riêng về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức

Kiến nghị ban hành nghị định riêng về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức

TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ 1/3/2021

TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ 1/3/2021

Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021

Thành phố Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ 1/3/2021

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố Thủ Đức có không quá 4 phó chủ tịch

UBND thành phố Thủ Đức có không quá 4 phó chủ tịch

Đề xuất sẽ không quá 4 phó chủ tịch cho thành phố Thủ Đức

Đề xuất sẽ không quá 4 phó chủ tịch cho thành phố Thủ Đức

Người dân 3 quận sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ hành chính khi thành lập TP Thủ Đức

Người dân 3 quận sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ hành chính khi thành lập TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức sẽ có bao nhiêu Phó Chủ tịch?

UBND TP Thủ Đức sẽ có bao nhiêu Phó Chủ tịch?

Dự định UBND thành phố Thủ Đức sẽ có 5 Phó Chủ tịch

Dự định UBND thành phố Thủ Đức sẽ có 5 Phó Chủ tịch

Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2021

Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2021

Công dân TP Thủ Đức sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ

Công dân TP Thủ Đức sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ

Thành phố Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021

Thành phố Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021

Chủ tịch UBND TP HCM đề xuất bao nhiêu phó chủ tịch cho TP Thủ Đức?

Chủ tịch UBND TP HCM đề xuất bao nhiêu phó chủ tịch cho TP Thủ Đức?

'TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo lớn nhất Việt Nam'

'TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo lớn nhất Việt Nam'

Thành phố Thủ Đức sẽ có không quá 4 phó chủ tịch

Thành phố Thủ Đức sẽ có không quá 4 phó chủ tịch

Chủ tịch TPHCM: 'Xin cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức'

Chủ tịch TPHCM: 'Xin cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức'

Ngày 31/12, công bố nghị quyết lập TP Thủ Đức

Ngày 31/12, công bố nghị quyết lập TP Thủ Đức

Từ giữa năm 2021: Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM

Từ giữa năm 2021: Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM