Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ với mô tô

(PL)- “Quỹ bảo trì đường bộ có nhiệm vụ tham mưu xây dựng, đề xuất UBND TP phương án và tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn”.

Ngày 12-2, Văn phòng UBND TP cho biết Quỹ bảo trì đường bộ TP, thuộc UBND TP, vừa được thành lập với các nhiệm vụ trên.

Quỹ sẽ hướng dẫn mức thu, phương thức thu phí, tỉ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu được để trình HĐND TP xem xét, quyết định; nghiên cứu bổ sung nguồn thu cho quỹ thông qua hình thức khai thác hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của quỹ và sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của quỹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Được biết xe ô tô các loại ở TP và cả nước đã đóng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương từ ngày 1-4-2013 khi đi kiểm định xe.

L.ĐỨC - H.TUYÊN