Thành lập ngân hàng: Hết cơ hội chạy đua

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng Nhà nước (SBV) đang gấp rút trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 49 về điều kiện thành lập và quản trị ngân hàng,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99874