Thành lập Hội Thể thao học sinh Việt Nam: Bước phát triển mới cho thể thao học đường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thể thao học sinh Việt Nam (VSSA) nhiệm kỳ I (2008-2012) vừa được tổ chức tại Hà Nội. Sau một ngày làm việc VSSA đã bầu ra Ban chấp hành Hội gồm 63 người, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch và 1 Tổng thư ký.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=72849